آرشیو برچسب ها : شرایط اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی
الف- تعهدنامه محضری برای حفظ منافع مادی و معنوی شرکت و برند پرتاک از مهمترین و اساسی ترین
موارد ذکر شده می باشد.
ب- شرایط عمومی متقاضی
۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران
۲-تدین به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان رسمی کشور
۳-نداشتن سوء سابقه بنا به تصدیق مراجع ذیصلاح
۴-عدم اعتیاد به مواد مخدر بنا به تصدیق مراجع قانونی
۵-داشتن تجربه کافی در امر بازرگانی ،آموزش و مدیریت

support
همگام شما هستیم
09120809129
تیکت پشتیبانی
Please Wait
Please Wait